Социално-Екологична Отговорност

С покупката си правите добро, защото Saint Martén е социален стартъп. С печалбата от работата ни подкрепяме екологични и социални инициативи в България. По-късно планираме да разширим гражданската си ангажираност и отвъд границите на родината ни.

Скоро ще споделим повече информация за проектите, които подкрепяме, и за тяхното развитие и социално-екологично въздействие.

Благодарим ви, че подкрепяте мисията ни да допринасяме за един социално по-справедлив и екологично устойчив свят!