Free delivery for orders over 200 Euro •
✉ Sign up for our newsletter & get 5% OFF PROMO CODE »
Безплатна доставка за поръчки над 400 лв •
✉ Абонирай се за бюлетина ни & получи код за 5% ОТСТЪПКА »

Социално-Екологична Отговорност

С покупката си правите добро, защото Saint Martén е социален стартъп.

С работата ни подкрепяме финансово екологични инициативи в България, които опазват дивата природа, горите и околната среда.

Опазване на Дивата Природа – Партньорство с еко-инициативи

С общо 4 лв от всяка една реализирана Saint Martén-поръчка подкрепяме Българско Дружество за Защита на Птиците и WWF-България.

Ние вярваме в техните каузи, защото опазването на Дивата Природа е една от най-важните задачи на нашето поколение, и се радваме, че можем да допринасяме за това.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Дружеството, основано през 1988 г., се застъпва за опазване на дивите птици, важните за тях местообитания, както и за биоразнообразието, като с това допринася за устойчивото ползване на природните ресурси у нас. Има значителен принос в опазването популациите на застрашените от изчезване лешояди по земите ни – един значителен природозащитен успех от световно значение. Други важни постижения на дружеството в усилията му да опазва дивите птици е спасяването от изчезване на популациите на къдроглавия пеликан в резервата Сребърна, както и очертаването на Орнитологично важните места – основа на бъдещата мрежа Натура 2000.

БДЗП е част от BirdLife International – водеща световна организация за проучване и опазване на птиците.

Повече за дейността на организацията можете да научите тук:

WWF-България

WWF е една от водещите природозащитни организации в световен мащаб, чиято дейност цели да спре влошаването на околната среда на планетата чрез запазването на биологичното разнообразие; устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси; и намаляването на замърсяването и безогледното потребление.

В България организацията е активна от 2006 г. насам и от тогава насам е посветена на опазването на гори, реки и защитени територии. Работи и за ограничаване на климатичните промени и следи за нарушения на природозащитното законодателство. Активно помага за защитата на емблематични видове като кафявата мечка и дунавските есетри. WWF е част от коалицията от неправителствени организации „За да остане природа в България„.

Ние подкрепяме кампанията на WWF България, подкрепете я и вие.

Приятелство с Екомузей с Аквариум – Русе

Подадохме си взаимно ръка с единствения природо-научен музей в България, който не просто представя биологично разнообразие, а систематично изследва и очертава взаимовръзката между природата, околната среда и човешката дейност.

В музейния магазин можете да се докоснете на живо, както и да закупите нашите детски ранички-животни.

Разбиране за взаимовръзката между човешката дейност и промените в околната среда

Музеят реализира редица образователни програми, които помагат на деца, тийнейджъри и възрастни да опознаят природата и дивите обитатели на родното им място и да разберат защо екологичното съзнание е толкова важно днес. Работа, която много ценим.

Музеят разполага с изключително добри препарати, изложени в реалистично подредени диорами – витрини, които пресъздават средата, в която се срещат представените животни и птици, заедно със следите от човешкото присъствие и артефакти от неговите последствия.

Това, което мнозина не знаят, е как възникват препарираните животни: техният живот не бива отнет, за да бъдат препарирани. Всички препарати в музея са изработени, след като в музея е постъпил сигнал за открито мъртво животно или птица и то е било транспортирано до музея.

Символичния втори живот, който музейните уредници в Екомузея вдъхват на тези животни и птици, им помага на свой ред да бъдат напомняне за хората, че нямат право да отнемат естествените им местообитания. И че когато ги опознаят – за което музеят силно допринася, могат да преодолеят своите предразсъдъци към тях и да се застъпват по-уверено за тяхното опазване. Един пример в тази посока е работата на музея за опазване на прилепите.

Колекция от Saint Martén-изображения с музейни препарати

Нашата обща фотосесия от август 2022 г., в която представяме редица препарати от музейния фонд, има за цел да събуди умиление в сърцата на хората, които наблюдават изображенията, и да ги мотивира да ги е грижа за опазването на естествената среда на дивите животни и птици. Както и да мотивира за екологично самосъзнание и поведение в ежедневието.

 

Благодарим ви, че заедно допринасяме за един по-устойчив свят!

Създаваме с любов на ръка всички наши продукти, да вдъхновяват за осъзнат живот, щадящ околната среда.
0