Free delivery for orders over 200 Euro •
✉ Sign up for our newsletter & get 5% OFF PROMO CODE »
Безплатна доставка за поръчки над 400 лв •
✉ Абонирай се за бюлетина ни & получи код за 5% ОТСТЪПКА »

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ

на интернет магазин ( онлайн магазин ) https://saintmarten.com/

1.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на онлайн магазин www.saintmarten.com, както и сключването на договор за покупко-продажба между търговеца (Saint Martén, продавача) и купувача ( потребителя,  клиента).

2.ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА (АДМИНИСТРАТОРА) НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. (1) СЕН МАРТЕН ЕКОЛАЙФСТАЙЛ ООД Е ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ Р. БЪЛГАРИЯ, ГР.РУСЕ, БУЛ./УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 71, ЕТ. 1, С ЕИК 206609992.

(2) СЕН МАРТЕН ЕКОЛАЙФСТАЙЛ ООД администрира и управлява електронния магазин (сайт, платформа, онлайн магазин) с домейн https://saintmarten.com/.

(3)СЕН МАРТЕН ЕКОЛАЙФСТАЙЛ ООД ще бъде наричано за краткост в тези общи условия  Saint Martén, продавач или търговец. Връзка със Saint Martén може да направите на телефон 082 871 741 или чрез имейла hello@saintmarten.com. Oбаждането от клиента ще се таксува съгласно условията на плана и тарифата на мобилния му оператор.

3.ДЕФИНИЦИИ

Чл.3. В настоящите общи условия изброените понятия ще се тълкуват по следния начин:

1. Клиент, потребител, или купувач – всяко пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друга правна организация, или  правно образувание, което:

–  използва платформата по всякакъв начин и разглежда нейното съдържание чрез употребата на интернет връзка или я използва(свързва се с търговеца) чрез други комуникационни начини (например  телефон) без да прави поръчки и без да сключва договор за покупко-продажба от разстояние;

– е заявило създаване на акаунт/профил в платформата,  чрез попълване на данни във формуляр за регистрация и след дадено съгласие с настоящите общи условия;

– е създало профил, след одобрение на заявката и регистрация от търговеца;

– използва платформата през своя акаунт, като разглежда интернет магазина, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние със Saint Martén през Платформата.

– използва платформата без да създава акаунт, като разглежда интернет магазина, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние със Saint Martén през Платформата, след дадено съгласие с общите условия.

2. Продавач, търговец, администратор – Saint Martén.

3. Договор – това е договора за покупко-продажба от разстояние на стоки между търговеца и клиента, сключен чрез използване на платформата. Договорът включва настоящите общи условия за ползване на интернет магазина, които се приемат за едно цяло с договора за покупко-продажба  от разстояние, като двете се тълкуват заедно и неразделно един от друг. Договорът включва и всяка друга устна или писмена договорка между клиента и търговеца, във връзка с покупко-продажбата на избраната от купувача стока.

4. Сайт или Платформата, или онлайн магазин – електронния магазин, който може да се посети от клиента,  чрез използване на интернет,  на уеб адреса/ домейна – www.saintmarten.com и неговите поддомейни, както и чрез използване на мобилни и други интернет приложения.

5. Съдържание на онлайн магазина/платформата –  цялата информация на платформата, която е достъпна за клиента, чрез използване на интернет, независимо с какво устройство се използва, като например:

 • данни на търговеца;
 • всякакъв текст на платформата;
 • предлаганите тарифи и оферти от продавача, независимо за какъв период са обявени;
 • всякаква информация за стоките(снимки, цени, описание и др.);
 • съобщенията от клиента към Saint Martén ( негов сътрудник или служител ), изпратени чрез електронни – комуникационни средства или други комуникационни канали;
 • всяка друга информация, предоставена от Saint Martén  ( негов сътрудник или служител ) на клиента, във връзка с използването на платформата и закупуване на продукти;
 • всяка друга информация, която е свързана с използването на платформата и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.

6. Профил или Акаунт – раздел / страница от платформата, който съдържа информация за Клиента, като лични данни ( адрес, телефон, име, имейл и други), историята на поръчките, както и други действия на потребителя/клиента във връзка с използването на платформата.

7. Kоличка – раздел/страница в интернет магазина, която може да се посещава със или без използването на профила и която позволява на клиента да добавя стоки.

8. Поръчка – набор от действия, осъществени на платформата, чрез които купувачът заявява на продавача желанието си за купуване на стоки. Поръчката се счита за направена, когато е приключена. Това се осъществява след изпращането на поръчката към търговеца, след преминаване на всички стъпки в интернет магазина.

9. Стока – всеки продукт, намиращ се на Платформата.

10. Кампания – това са съобщения, които целят да рекламират и популяризират онлайн магазина или стоките, ако в самите съобщения не е посочено друго предназначение. Кампанията се провежда  за определен период от време, който се определя от Продавача.

11. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни – комуникационни канали и което съдържа обща или конкретна информация относно:

– оферти и промоции;

– стоките, които са поръчани или добавени в количката, или информация за други подходящи продукти за съответния клиент;

– други търговски съобщения, свързани с използването на платформата, като например пазарни и потребителски проучвания, както и търговски съобщения, необходими за сключването или изпълнението на задълженията на търговеца по договора за покупко-продажба от разстояние.

12. Рейтинг – начин за изчисляване на удовлетвореността на потребителя по отношение на  дадена стока. Рейтингът се формира чрез определени символи – звезди. Потребителят може да оцени всеки отделен продукт, като маркира звездите под стоката в интервала от една до пет звезди.

13.Коментар – изразяване на положителна или отрицателна оценка, мнение или забележка за конкретен продукт/стока. Коментарите се намират под рейтинга на съответния продукт.

14. Въпрос – обръщение/запитване на клиент с цел получаване на информация, относно даден продукт на  платформата. Въпросите се задават от клиента към други клиенти и не представлява комуникация с търговеца. Въпросите към търговеца се задават чрез използване на контактите, посочени в платформата.

15. Отговор – писмена информация или обяснение от  друг клиент насочена/но към клиента, който е задал въпроса в съответната страница на Платформата.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.4. (1) Общите условия на Saint Martén обвързват всички клиенти/ потребители на платформата. Ако клиентът използва платформата, под каквато и да е форма (например разглеждане на продукти, покупка на стоки и други възможни начини на използване), това означава, че клиентът безусловно се съгласява с настоящите общи условия. Ако клиентът използва платформата, по който и да е начин, това означава, че последният  се е запознал внимателно с тях и се съгласява, че ще ги спазва.

(2)Продавачът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на платформата периодично. Всяка изменена версия на общите условия ще бъде публикувана на платформата. Общите условия могат  да се противопоставят на клиентите от момента, в който са публикувани на платформата, ако са влезли в сила. Противопоставянето означава, че търговецът може да се позове на документа с общите условия и неговите разпоредби, ако възникне спор в отношенията  между продавача и купувача. За тази цел документът с актуалните общи условия ще се намира в Платформата с дата на влизане в сила и с дата на публикуване. Към всяка сделка между търговеца и клиента през платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на изпращане/ приключване на поръчката.

(3)Търговецът се стреми да поддържа точността на съдържанието, публикувано на платформата, което включва снимки, описание, цени и друга информация, съгласно определението за съдържание в раздел дефиниции. Въпреки това е възможно да се допуснат технически грешки в съдържанието на платформата. В тази връзка всеки клиент трябва да има предвид, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Последните имат за цел да изградят ориентировъчна представа за типа и външния вид на стоката, която се предлага.  Изображенията нямат за цел да представят продукта в пълна точност и е възможно те да не отговарят визуално по абсолютно същия начин на избраната стока. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

(4) Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ако Клиентът посети друг сайт(който не се управлява от Saint Martén), използвайки връзка/линк от интернет магазина на търговеца, то последният не носи отговорност за политиката на поверителност,съдържанието и информацията  на този друг уебсайт.

(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или на неприложимост на останалите разпоредби в общите условия.

(6) Търговецът дава правото на всеки клиент да се регистрира в платформата и да създаде профил. Акаунтът се създава чрез формуляр за регистрация и се използва след въвеждане на имейл адрес и парола. Създаденият профил позволява на купувача да изпрати поръчка към продавача без да се съгласява допълнително с общите условия. Клиентът е отговорен за достоверността на цялата информация, въведена в акаунта. Преди създаването на акаунт, клиентът предварително се съгласява с общите условия.

(7) Ако клиентът злоупотребява с правата си и по този начин вреди на търговеца или на други клиенти, Saint Martén може да ограничи достъпа на клиента до профила му, до възможността да поръчва стоки, до използване на определен платежен метод или до други функции в платформата. Клиентът има правото да иска от търговеца информация за причините, които са довели до ограничаване на правата му във връзка с използването на платформата или на акаунта му. Клиентът може да използва информацията в раздел контакти за връзка с търговеца или да използва съответния формуляр, ако има такъв. В случай на ограничаване на правата на клиент Saint Martén не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи от това действие.

(8)Клиентът има право да публикува коментари или да оценява даден продукт в платформата. Използването от клиента на нецензурен език е неприемливо и всеки коментар, съдържащ  обидни реплики и думи, както и дискриминационни изрази, ще бъдат премахнат от Търговеца.

(9)Всички крайни цени на стоки в платформата са обявени на съответната страница на продукта, в лева (BGN) или евро(EUR), с включено ДДС и всички други данъци и такси, съгласно приложимото законодателство на България и ЕС. Крайните цени не включват разходите за доставка. Такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя и се плащат на превозвача.

(10)Saint Martén може да определи и посочи в Платформата цена за фиксирана ставка за доставка на стоката. Ако няма обявена цена за фиксирана такса за доставка, това означава, че клиентът заплаща таксата за доставка, в съответствие с изискванията и тарифите на превозвача в съответната държава, от/към която се изпраща.  

(11) Основните характеристики на стоките са описани на страницата на съответната стока в платформата.

5.ПОРЪЧКА

Чл.5.(1)За да изпрати поръчка към търговеца, клиентът трябва да извърши набор от действия (стъпки) в платформата.

(2)Клиентът избира стока от онлайн магазина и я добавя в количката, като натисне съответния бутон с наименование „Купи“ или с друго подходящо наименование, което ясно и точно олицетворява избора на стока. Количката съдържа всички избрани от него продукти. Клиентът може да поръча тези стоки веднага след момента на добавянето в количката или на по-късен етап, както може и да не прати поръчка за стоките, поставени в количката. Клиентът може да приключи и изпрати поръчка към търговеца, след като извърши всички действия, посочени в платформата, като например попълване на данни за доставка, съгласяване с общите условия и други. Ако даден продукт е добавен в количката, но поръчката не е приключена/изпратена от клиента чрез посочените от търговеца стъпки в платформата, това няма да доведе до регистрация( изпращане ) на поръчката и съответно закупуване на съответната стока.

(3) Клиентът може да добавя стоки в количката, само ако те са налични, като това обстоятелство е посочено на страницата на самата стока. Продавачът ще уведоми клиента, ако след добавяне в количката на дадени стоки тяхната цена бъде променена от търговеца. Ако цената на определена стока бъде променена, след като клиентът е изпратил поръчката, тази промяна не важи за неговата поръчка.

(4)Клиентът се задължава да посочи правилни ( това са актуални, верни, пълни и точни ) данни, когато изпраща поръчката. Ако клиентът не е посочил правилно съответните данни търговецът има право да анулира (да откаже да изпълни) поръчката, за което действие ще  уведоми клиента. Нито продавачът, нито клиентът  ще носи отговорност и нито една от двете страни няма право на обезщетение, ако продавачът анулира поръчката на основание неправилно попълнени данни.  Продавачът има право да анулира поръчката и по други причини и случаи, предвидени в законодателството на ЕС и Р. България.

(5)Клиентът дава правото на продавача да се свърже с него с цел изпълнение на направената поръчка. Търговецът има право да се свърже с клиента по всички възможни начини, които съвременните комуникационни средства позволяват, като например информационни-комуникационни технологии, телефон и други.

6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 6. (1) За да се сключи договор за покупко-продажба от разстояние е необходимо да се осъществят следните етапи:

 1. Клиентът заявява желание да закупи съответната стока. Заявката се счита за получена след като клиентът приключи поръчката и я изпрати на търговеца, чрез използване на съответния формуляр на платформата. Поръчката се приключва (регистрира) в платформата след преминаване на определени стъпки (например избор на продукти и характеристики на стоки, попълване на данни и др.), които се визуализират в интернет магазина. Изпращането (приключването) на поръчката се прави по електронен път чрез използване на профила, ако потребителят има създаден акаунт или по електронен път без използване на профил. Клиентът извършва действията и стъпките по изпращане на поръчката самостоятелно. По желание на клиента поръчката може да се регистрира/изпрати в платформата и от служител( сътрудник ) на продавача, ако клиентът не може да я осъществи самостоятелно.
 2. След регистрация( приключване ) на поръчката, продавачът ще изпрати уведомление до потребителя за получаване на поръчката, както и че последната ще започне да се обработва. Това не означава, че продавачът поема ангажимент да  изпълни поръчката или че се съгласява да сключи договора за покупко-продажба от разстояние, а служи единствено за информация на клиента. Това уведомление ще се изпрати по електронен път. При извънредни обстоятелства, когато има технически проблем с платформата или трудности в комуникацията, или непълнота в данните, продавачът може да използва телефон. Клиентът получава информация по електронен път, че поръчката е в процес на обработка или със статус изчакване, или с друг подходящ израз.
 3. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен, след като клиентът получи на електронната си поща или по друг начин (смс или телефон), че поръчката е изпратена по куриер. До този момент ( изпращането на стоката чрез куриер ) търговецът не приема за сключен договорът за покупко-продажба от разстояние. Клиентът ще бъде уведомен допълнително от продавача или куриера за точната дата на доставка.

(2)Договорът за покупко-продажба от разстояние включва настоящите общи условия и всички други писмени и устни договорки между клиента и търговеца, във връзка с покупката на стоката.

(3)Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, независимо дали е отбелязано изрично в платформата или в описанието на съответната стока. Продавачът има правото да откаже да достави на клиента поръчаните или платените стоки, поради изчерпване на складовата наличност( изчерпване на количествата ) или поради други обективни причини. Продавачът ще уведоми клиента чрез електрони средства или телефон за отказа за доставка на стоките и причините за това. В такива случаи, единствената отговорност, която продавачът носи е да върне цената на клиента, ако тя е предварително платена.

 (4)Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние в срок от 14 дни от датата на получаването от клиента на поръчаната и/или закупена стока или получаването на тази стока от трето лице. Клиентът може да се откаже от договора без да посочва основания/причини за това в посочения законов срок. За да се спази срока за отказ от договора, е достатъчно клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът от 14 дни тече от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната доставена стока. Търговецът, по своя инициатива, може да даде и по-дълъг срок, което трябва да е изрично споменато в съобщение към клиента, свързано със съответната поръчка или по друг изричен начин. Клиентът може да осъществи  връзка с търговеца във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние, на посочените в платформата телефони или имейли. След получаване на съобщение за отказ,  търговецът ще осъществи връзка с клиента, за да се определи начина за вземане на стоката – чрез офис на превозвач или на адрес. Всяко връщане на стока, купена от продавача, е за сметка на клиента. Търговецът очаква от клиента да върне обратно стоките на адреса, от който са били изпратени от продавача без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който клиентът е информирал търговеца за отказа си от настоящия договор.

(5)Ако търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на клиента, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития се е случило по-рано.

(6)Търговецът ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при поръчката, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

(7)Само клиент, който е потребител, съгласно закона за защита на потребителите(ЗЗП), има право на отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние. Ако клиентът е поръчал няколко бройки от един вид стока, правото на отказ се прилага само при положение, че клиентът е разпечатал само един продукт, а останалите продукти от същия вид са върнати на търговеца без да се нарушава тяхната опаковка, т.е. са запечатани.

(8)Клиентът също така може да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на уебсайта на търговеца (www.saintmarten.com). Ако клиентът използва тази възможност, търговецът незабавно ще  изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. Формуляра можете да изтеглите от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

7.СТОКИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл.7. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор за покупко-продажба от разстояние, когато той е сключен:   

– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

8. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Чл.8.(1) Цените за всяка стока на платформата са обявени в лева или евро, в зависимост от езиковата версия на сайта. Когато клиентът използва езикова версия на български език, цените са крайни и са обявени в лева(BGN), а в останалите версии цените са крайни и са обявени в евро (EUR). Цените включват всички данъци и такси, съгласно приложимото българско и европейско право. Цената и начинът на плащане са посочени в платформата в хода на процеса на избор на съответната стока и изпращане на конкретната поръчка. Клиентите с местоположение в Р. България могат да заплащат стоките само в лева (BGN) и трябва да използват езиковата  версия на български език. Ако клиентът поръча стока от сайта, използвайки друга езикова версия, търговецът ще изчисли съответната сума от евро в лева и ще уведоми клиента.

(2) Поръчки на продукти на стойност над 10 000 лева не могат да се плащат при доставката на стоката от куриера, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта. Изпълнението на поръчки над 10 000 лева се приемат с изрично съобщение от търговеца към клиента, изпратено по електронен път. Срокът за плащане е 5 работни дни от датата на изпращане на съобщението, с което търговецът потвърждава, че приема поръчката или до деня на доставка на стоката от превозвача. Избраният вариант, относно срока за плащане, се определя от търговеца, като за това се уведомява купувача, с изпращането на съобщението за приемане на поръчката.

(3) Поръчки на продукти на стойност под 10 000 лева се заплащат от клиента при доставката на стоката от куриера(превозвача) или предварително по банков път или чрез банкова карта. В този случай клиентът избира кой от начините на плащане да използва.

(4) Продавачът издава фактура на клиента за поръчаните и доставени стоки. Фактурата се издава  въз основа на информацията, посочена от клиента в поръчката, като последния се съгласява да я получи по електронен път. Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. При наличие на повече от един адрес, за целите на фактурирането ще се използва този, който е посочен за основен.

9.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.9. С цел изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба с клиента, продавачът има право да използва подизпълнители, като например превозвачи ( куриери ), както и други лица, ако това е необходимо. Търговецът не е задължен да иска съгласието на клиента за използването на подизпълнители.

10.ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл.10. (1) Продавачът доставя поръчаните стоки на клиента чрез куриер( превозвач ) до адреса, посочен от клиента в поръчката или до офис на куриера, по избор на клиента. Ако клиентът не е избрал конкретен офис на куриера, това се прави от търговеца.

(2) Ако клиентът посочи, че желае стоката да бъде доставена до вратата му, той трябва да напише съответния етаж във формуляра, който попълва преди изпращане на поръчката. В противен случай пратката ще бъде доставена до сградата, която се намира на посочения от клиента адрес. Доставки до адрес се извършват, ако е възможно да се осъществи лесен достъп с товарен автомобил до сградата, която се намира на посочения от клиента адрес. В противен случай пратките се доставят до офис на превозвача.

(3) Търговецът извършва доставка на стоките, чрез използване на превозвач, на територията на Р. България, както и на територията на страните от Европейския Съюз, без Кипър.

(4) Цената за доставка на стоката, когато има посочена фиксирана ставка, ще бъде видна, след като желаните стоки се поставят в количката или преди изпращане на поръчката.

(5) Доставката на стоката ще се извърши до 7 дни от предаването на куриера за клиенти на територията на Р. България и до 14 дни за клиенти на територията на други страни-членки от ЕС без Кипър.

11. ГАРАНЦИИ

Чл.11. Поради естеството си, всички стоки, които продавачът предлага, не могат да имат търговска гаранция. Всички стоки се ползват със законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно приложимото законодателство.

12.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКАТА

Чл.12. (1) Прехвърлянето на собствеността на стоката от продавача се осъществява с предаването на стоката от куриера на клиента и след извършване на плащане от клиента по избрания от него начин. Ако плащането се осъществи чрез банкова карта или по банков път, собствеността се прехвърля след плащането, но не преди предаването на стоката. Ако избраният начин е  наложен платеж собствеността се прехвърля , когато клиентът получи стоката и след предаването на цената на куриера, което се доказва с подпис на клиента на транспортния документ.

(2) Предходната алинея се прилага за потребители, съгласно закона за защита на потребителите (ЗЗП), като за всички останали клиенти се прилагат императивните норми на българското гражданско и търговско законодателство.

13.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.13. (1) Търговецът има право на интелектуална собственост върху цялото съдържание, публикувано на платформата, включително върху следното, но без да се ограничава до него:

 • лога;
 • всички изображения на продукти;
 • рекламни изображения;
 • други изображения на платформата, за които търговецът има право на собственост, създадени са от него или са придобити по друг законосъобразен начин;
 • всички надписи и текстове;
 • мултимедия;
 • търговските символи и означения;
 • динамичните символи;
 • друго съдържание , свързано с платформата, което е собственост на търговеца, създадено е от него или е придобито по друг законосъобразен начин.

(2) Клиентът няма право да копира, разпространява, публикува, предоставя, променя по какъвто и да е начин съдържанието на платформата или части от него. Клиентът няма право  да прехвърля, продава, разпространява материали, свързани с интелектуалната собственост (цялото съдържание на платформата) на търговеца.

(3) Клиентът може да използва интелектуалната собственост  само за лични, но не и за търговски цели. Съдържанието може да се използва за търговски цели, но само и единствено, ако клиентът е получил изричното и писмено съгласие на търговеца за това. Съдържанието може да се използва само за тези търговски цели, за които е предоставено от търговеца и то по начина и в срока, които са оказани от последния. Всяко друго използване ще се счита за нарушаване правата на интелектуална собственост на търговеца.

(4) Нито договора за покупко-продажба от разстояние, нито каквото и да е друга договорка във връзка с него не се счита като разрешение от търговеца към клиента, да използва интелектуалната собственост на продавача.

(5)Изпращането на цялото или части от съдържанието на платформата на клиента по никакъв начин няма да се счита за даване на съгласие за използване на интелектуалната собственост. Препращането на съдържание, чрез връзки и други онлайн способи на клиента, също няма да се счита за предоставяне на права за използване на интелектуалната собственост .

(6) Търговецът ще потърси правата си по съдебен ред, ако даден клиент наруши разпоредбите на общите условия и използва неправомерно интелектуалната собственост върху съдържанието на платформата и всички други компоненти, свързани с нея.

14.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.14. (1) Клиентът се съгласява да предоставя свои лични данни на търговеца за следните цели:

– създаване на профил чрез регистрация в платформата;

 – поддържане на профила на клиента;

– регистриране/приключване на поръчки с или без наличие на профил;

–  изпращане на продуктите, съгласно договора за покупко-продажба от разстояние;

– фактуриране;

– изпращане на всякакъв вид търговски съобщения;

– осъществяване на пазарни проучвания;

– анализ и проследяване на продажбите;

– анализ на  поведението на клиента и неговото потребление;

– разрешаване на спорове с клиенти във връзка договора за покупко-продажба или използването на платформата.

(2) Клиентът дава изрично съгласие на търговеца да обработва личните му данни, като позволява на продавача да се свързва с него, както и да предостави тези данни за връзка на трети лица с цел изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, по-доброто обслужване на клиента и във връзка с правилното и законосъобразно използване на платформата, като например:

– куриери и партньори на търговеца;

– доставчици на маркетинг услуги;

– държавни, общински или неправителствени организации, ако законодателството на Р. България или ЕС го налага;

– други партньори и контрагенти, свързани с дейността на търговеца и стоките, които предлага на клиента.

(3) Клиентът дава съгласието си и позволява на търговеца да обработва личните му данни, които доброволно е предоставил, за пазарни и потребителски проучвания. Търговецът няма да използва тези данни за рекламни цели, а само за аналитични проучвания във връзка с подобряване на онлайн магазина. Отговорите на клиента, дадени при попълване на и анкети, на отделни въпроси или на други средства за анализ и събиране на информация за потребителски проучвания, няма да се изпращат на трети страни, нито да се публикуват в платформата.

15. ПОЛИТИКИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Чл. 15. Търговецът обработва личните данни на клиентите, съгласно политиката за защита на лични данни, която е част от общите условия. Информация за нея може да намерите тук. Политиката за използване на бисквитки, която е част от общите условия, може да намерите тук.

16. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 16. (1) Търговски съобщения се изпращат на клиента само след дадено от него съгласие, което се прави от момента на създаване на профил в платформата и съгласяване с настоящите общи условия, както и от момента на изпращане на поръчка без използването на профил, но след като клиента се съгласи с общите условия.

(2) Клиентът се съгласява да получава тези търговски съобщения, които са свързани с изпълнение на поръчката и/или функционирането на профила и без които няма да е възможно да се осъществи комуникация  с него във връзка с  поръчката и осъществяване на доставката на стоката. Съгласието на клиента се дава и за тези търговски съобщения без които не е възможно правилното функциониране на профила или платформата.

(3) Клиентът дава съгласието си за получаване на търговски съобщения, свързани с предложения за купуване на други стоки, които са подходящи за използване заедно със закупената стока или други подобни стоки. Тези търговски съобщения се изпращат след като клиентът е закупил поне веднъж  стока от търговеца.

(4) Клиентът дава съгласието си за получаване на търговски съобщения, свързани с потребителски проучвания и анализ на потреблението.

(5) Клиентът има право да оттегли съгласието си по предходните точки, по всяко време, като използва контактите за връзка с търговеца, посочени на платформата или като кликне на линка за отписване, публикуван на съответното търговско съобщение. Отказът от даденото съгласие е насочен само до изпращането на търговски съобщения и не се счита за отказ от поръчката и договора за покупко-продажба от разстояние.

17. КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 17 (1) Клиентите имат право да публикуват коментари, да поставят рейтинг на продуктите и да публикуват въпроси и отговори.

(2) Коментарите, въпросите и отговорите на клиентите в платформата трябва да се отнасят само за характеристиките, начина на употреба на стоката или за сравнение на стоки, предлагани от търговеца  в платформата.

(3) Клиентът има правото да коментира съответните стоки, като може да изразява положително или отрицателно мнение, както  и да публикува въпроси и отговори на друг клиент,  но при спазване на следните условия:

– да използва само английски, немски или български език, като при коментиране на български език, клиентът трябва да използва кирилица. При коментиране на български език,  клиентът може да използва и други публично(медийно) известни изрази на чужд език, които са лесно разпознаваеми от потребителите( например e-mail, hate, mouse, copy-paste и др.);

-да не използва обидни думи и изрази или да пише коментари, които могат да засегнат правата на трети лица;

– да не коментира цени или оферти или да сравнява информацията с други продукти, продавани от конкуренти;

– да се увери, че въвежданата от него информация е правилна и достоверна. Клиентът няма право да използва лъжливи твърдения за търговеца или други негови конкуренти;

– да се съобразява с интелектуалната собственост, рекламни права или политики на поверителност на трети лица и да не ги нарушава с написания коментар, въпрос или отговор;

– да не публикува информация за конкурентни фирми и други лица, които предлагат подобни продукти и които имат сходна търговска дейност като продавача;

– да не публикува информация с рекламен характер или цел, независимо дали става въпрос за стоки, подобни на тези предлагани от продавача или други, които не са конкурентни на продуктите на търговеца;

– да не публикува линкове или интернет адресите на  конкуренти на търговеца;

– да не публикува свои  лични данни ( телефон име, ЕГН, имейл и всички други данни, съгласно регламента на ЕС за защита на данните) или да изисква такива лични данни от други клиенти, използващи платформата, или да публикува лични данни на трети лица, неизползващи платформата.

– да не предоставя информация, която може да послужи за разкриване на лични данни на клиент или трето лице, неизползващо платформата.

– да не комуникира с продавача, чрез писане на коментари, въпроси или отговори;

(4) Клиентите дават правото на търговеца да използва, променя, адаптира, публикува, възпроизвежда,  превежда, разпространява и показва съдържанието, свързано с коментари, въпроси и отговори.

(5) Клиентът има право да добави Рейтинг за съответния продукт.

(6)Коментарите, въпросите и отговорите, които съдържат неприемливо съдържание и не отговарят на общите условия ще бъдат премахнати от търговеца. Всеки клиент може да поеме инициативата и да съобщи на търговеца за наличие на неадекватно съдържание в коментарите, въпросите или отговорите на други клиенти, като след това търговецът ще направи проверка. Търговецът има правото самостоятелно да разглежда публикуваната информация от клиентите и да проверява дали тя е в съответствие с общите условия. Търговецът има право да ограничи възможността на даден клиент да публикува коментари, въпроси или отговори, ако констатира постоянно нарушение на общите условия във връзка с тези публикации, като не е необходимо да дава обосновка за това. Търговецът може да ограничи профила или други функции на платформата за дадения клиент, ако поведението му е изключително неприемливо и не е съобразено с изискванията и клаузите на общите условия, посочени в този раздел.

18.ОТГОВОРНОСТ И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

(2)Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и предотвратено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

(3)Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 19. (1)Приложимо към настоящия договор в неговата цялост и към всички негови разпоредби е българското законодателство/българското материално право. Нито едно следващо изявление на търговеца към клиента или която и да е комуникация между търговеца и клиента няма да се тълкува в смисъл, че страните избират друго приложимо право. Единственото волеизявление на търговеца, с което се счита, че той се съгласява да промени приложимото право, се прави изрично и писмено чрез промяна на настоящите общи условия.

(2)Клиентът се съгласява, че търговецът може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание договора за покупко-продажба от разстояние и общите условия, на друго дружество или юридическо лице, което е част от група от предприятия на търговеца.

(3)Всички спорове, възникнали между търговеца и клиентите, включително договора за покупко-продажба от разстояние, ще се разрешат по взаимно съгласиe, а при невъзможност от  компетентните български съдилища, в съответствие с българското законодателство.

(4)При всички несъответствия и противоречия между тези общи условия и съдържанието на платформата имат предимство общите условия.

0